Skip to main content

Forer-effekten

·359 words·2 mins

Forer-effekten er oppkalt etter Bertram R. Forer, og skriver seg fra eksperimenter han gjorde på studentenes sine fra og med 1948.

Kort fortalt er det den effekten som gjør at en generell og passelig vag beskrivelse føles som å passe til deg, spesielt når den blir presentert som din. Det vanligste eksemplet er innen astrologi, der uansett hvilket stjernetegn du ser på, så passer det som står der.

Et klassisk eksempel som jeg vet ikke om det var Forer selv (eller kanskje James Randi eller Carl Sagan) som utførte. En gruppe fikk utdelt hvert sitt horoskop, og de skulle klassifisere hvor godt det passet. De rangerte det rundt 90% korrekt i snitt. Så «oppdaget» lederen for eksperimentet at det var gjort en feil - jeg tror det var slik at utdelingen hadde skjedd med en off-by-one. Så ble horoskopene skyflet rundt, og denne gangen passet de 95% eller deromkring. Til slutt ble det avslørt at dette egentlig var horoskopene til kjente seriemordere eller noe slikt. Jeg tror det må være James Randi som stod bak denne, det ville i alle fall vært likt ham.

Eksakt hva som skaper Forer-effekten er det nok litt delte meninger om. Vi kan se bort fra at beskrivelsene faktisk er korrekte, for Forer-effekten er der like fullt selv når beskrivelsene er garantert random. Trolig kan det være en kombinasjonseffekt: del er det at folk er godtroende og aksepterer det som blir presentert som sant for dem. Og dels er det at ønsketenkning og smiger som får en til å akseptere det generelt positive som presenteres. I tillegg er det nok også en del som tar utgangspunkt i at det «må jo stemme» og dermed legger fantasi og godvilje til for å finne vinkler og tolkninger som lar det stemme. Sånn sett blir en tolkning av et horoskop et øvelse i å skape mening i «hvit støy». Men kanskje nettopp det kan ha en terapeutisk effekt, ved at det tvinger en til å tenke nytt, kreativt, kombinere på nye måter, forsøke å finne nye sammenhenger … altså out-of-the-box-tenkning. Jeg mistenker at mange av de tradisjonelle spådomsmetodene bevisst eller ubevisst er basert på akkurat denne effekten.