Skip to main content

Fugleinfluensaen ... igjen

·269 words·2 mins

Jeg skrev i juni om fugleinfluensaen. Den gangen skrev jeg at det var to hvis: (A) at influensaen for fugler måtte spre seg hinsides kontrollerbare former, og (B) at vi måtte få mutasjoner av viruset slik at det kunne smitte fra menneske til menneske.

Siden den gang har vi kommet litt lengre. Scenario A var sannsynlig dengang, og det er sikkert idag. Influensaen har nådd Uralfjellene og Europa, og den har spredd til til store deler av Asia. Det er ikke et «hvis fugleinfluensaen sprer seg» … det kommer den til å gjøre.

For det andre hvis»et - at det måtte smitte fra menneske til menneske, så har visstnok dette også skjedd, men muligens i former som ikke kan starte en epidemi: dvs at hver person som smittes i gjennomsnitt smitter litt over 1,0 andre personer. Det vi venter på nå, er varianten som smitter lett. Dersom den kommer så vil vi oppleve spennende tider. Scenario B er derfor gått fra en «er teoretisk mulig» til «er muligens allerede observert».

Dersom scenario B virkelig slippes løs (og merk at det fremdeles er et hvis), så vil man trolig forsøke å isolere utbruddene, slik man gjorde med SARS. Det er vanskelig å si hva et worst case scenario vil bli, men vakkert blir det ikke. En influensasesong varer lenge, og det vil være særdeles smertefullt om man skal stenge ned samfunnet mens man venter på at det skal gå over.

Jeg vil tippe at vi ser en storstilt vaksinering av helsepersonell utover høsten. Ironisk nok var visstnok en bok om Spanskesyken på den publiserte lista over Bushs sommerlektyre i sommerferien.