Skip to main content

Snakke forbi hverandre

·254 words·2 mins

Her er en klassiker innen det å snakke forbi hverandre i en driftssammenheng.

Bruker: kontor-PC»en min fungerer ikke. Sysadmin: (Feilsøker) ahh, det er xxx, den må bootes. Bruker: Åja. (Drar tilbake til kontoret.)

Ved første øyekast ser jo dette helt greit ut. Men det er ingen som sjekket at begge hadde samme oppfatning av hvem som skulle boote den aktuelle maskinen. Det er fullt mulig at brukeren sitter på kontoret og venter på at en eller annen som skal komme og fikse problemet, mens sysadmin lener seg godt tilbake i stolen i trygg forvisning om at brukeren selv fikser det og saken dermed er løst.

Om vi i dette tenkte tilfellet spoler et par timer fremover, er det mulig at systemadministrator har en sint og frustrert bruker på døra. Da vil kanskje brukeren insistere på at «Du sa du skulle komme og fikse det, men du kom ikke.» I beste fall har man spilt tid, i verste fall er det der og da saken virkelig tar av.

Forsøk å legge merke til hvor ofte man blir enige om at noe skal gjøres, bare ikke hvem som skal gjøre det. Spesielt møter er ille på det, og gjerne mot slutten når alle er litt slitne og det er dårlig tid. Der kommer gjerne problemene når og hvis møtereferatet sier at en eller annen skal gjøre noe, og vedkommende er uenig i at den fremstillingen. Folk som er drevne i å skrive møtereferater vet at man må eksplisitt ta med med hvem, hva og innen når.