Skip to main content

Kaldeste og varmest november

·310 words·2 mins

Frøs du i november? Det gjorde jeg. Det var visst kaldeste november siden veldig lenge … Adressa tror jeg nevnte 222 år, mens VG holdt seg til «bare» 92 år. Nåja, de kan jo referere til ulike geografiske områder så la meg ikke harselere over at de ikke klarer å enes om hvor mange år siden det var like kaldt. Kaldt var det, okke som.

Eller var det egentlig det? November var nemlig også varmeste november noensinne - bare ikke i Norge, men globalt. Sjekk følgende kart - som jeg har hentet fra climateprogress.org, der du finner det i dette innlegget (som forøvrig inneholder mye mer lesverdig om novemberværet), og kartet eller dataene kommer formodentlig fra NASA:

<img src=«november2010.gif»alt=«Temperaturanomalier for november 2010">

For våre breddegrader er det en moderat kuldeperiode over Skandinavia og deromkring, mens resten - Russland, Alaska og Nord-Canada har en kraftig varmeperiode. I disse stedene finnes store områder med permafrost der metan er magasinert, og man frykter at om disse områdene tiner så kan metangassen gi en skikkelig boost til global oppvarming. Nåja, mer om hvorfor metan kanskje ikke er så ekstremt skummel en annen gang.

Så er det noen som vil si «Pytt, det er bare sola og naturlige svingninger og slikt.» Men solflekkene er i en fase der man skulle tro at klimaet skulle være kaldere snarere enn varmere. Og vi er nå inne i en La Niña - som også skulle tilsi at klimaet skulle være moderat kaldere enn normalt. Det er formodentlig La Niña som gir kaldere klima enn normalt i det østlige Stillehavet.

Det er også verd å legge merke til at det er varmere enn normalt på Vest-Grønland og i Vest-Antarktis. Det er de to områdene som er viktigst å følge med i forbindelse med avsmelting fra isbreer og - for Vest-Antarkis» del - kollaps av isbremmer. Følg med, følg med.