Skip to main content

Fugleinfluensaen - neste kapittel

·339 words·2 mins

Det er sagt at for en epidemi som Spanskesyken (og slik som fugleinfluensaen kan komme til å utvikle seg) så er det for sent i det øyeblikket problemet er blitt tydelig. Dersom du har så mange som 100 tilfeller på et begrenset område, så har du allerede tapt kampen om å stoppe spredningen.

Selv om langt flere enn 100 personer til nå har blitt angrepet av fulgleinfluensaen, så har den ikke mutert til et virus som smitter i særlig grad fra menneske til menneske. Du kan bli smittet av kontakt med fugler, men bare i liten eller ingen grad etter kontakt med andre mennesker.

Den store skrekken er at viruset skal mutere så det smitter fra menneske til menneske - eller at det kombinerer gener med et relativt ufarlig influensavirus som allerede smitter fra menneske til menneske. Dersom det skjer, vil vi ikke få vite om det i forkant. Bare i etterkant vil vi få vite at A) det skjedde og B) vi har ikke klart å stoppe det; eller kanskje vi får vite at det kan ha skjedd, men vi ser ut til kanskje å ha stoppet det.

Symptomene vil være relativt mange menneskelige tilfeller av fugleinfluensaen, hvorav flere ikke har vært i kontakt med fugler. Det foreløpig siste mulige området der dette kan ha skjedd er i det østlige Tyrkia, der et ukjent antall personer er blitt angrepet - noen sier 3 andre sier 9 og noen nevner 70. Rett nok har fugleinfluensaen også herjet blant fuglene der, og mange av de smittede er barn som har lekt med høns og andre fugler. Likevel er det de som mener at det er en overhyppighet av rapportering av fugleinfluensa hos mennesker i forhold til hos fugler. Kanskje det bare skyldes en underrapportering av tilfeller hos tamfugl av frykt for at de skal slaktes ned - eller kanskje det skyldes at viruset har mutert. Vi vet ikke, og innen vi vet vil det være for sent å stoppe viruset dersom det faktisk sprer seg mellom mennesker som en epidemi.