Skip to main content

Se opp, Mac kommer

·307 words·2 mins

IDI er oppe i ca 30% utbredelse av Mac-er blant de ansatte (og ca 15% utbredelse av Linux).

Nå skulle vel ikke dette være noen overraskelse på noen, men hastigheten som det skjer med overrasket i alle fall meg. Tore Mauset tar diplom for i vår, der temaet er backup for bærbare. I den forbindelse laget han en online spørreundersøkelse som ble annonsert over epostlista alle-idi - dvs som i det store og hele går til alle ansatte på IDI, uansett tilknytning. Det er 184 personer som står på denne lista. Det omfatter proffer, stiper, administrasjonen, teknisk - i praksis hele IDI. Det reelle antallet var nok kanskje noe mindre, siden lista inneholde kanskje så mye som et dusin ansatte som hadde sluttet ellers om bare deler av året residerer her i Trondheim.

Tore fikk inn 62 svar, hvorav 61 definerte seg som ansatte og en som student (kan ha blitt oppfattet som dr.gradsstudent). Ett av spørsmålene gikk på hva slags OS som var installert på ens bærbare datamaskin. Vi fikk inn 38 svar på Windows og 32 svar på Unix. For Unix var det videre brutt ned i 20 Mac OS/X, 11 Linux og 1 FreeBSD. At antall svar er høyere enn antallet personer som svarte skyldes at vi lot dem få krysse av på mer enn ett svaralternativ, i tilfelle de hadde mer enn en bærbar eller brukte dual-boot eller vmware.

Jeg visste at vi hadde mye Mac-er, men ikke så mye. Mitt inntrykk er at det er de såkalte «early adapters» som konverterer til Mac. Det var også interessant å se at såvidt mange hadde valgt Mac OS/X fremfor å installere egen Linux. Da vi flyttet inn i IT-byggene sommeren 2001, så var det bare en eneste vitenskaplig ansatt igjen som brukte Mac, så dette er noe som har skjedd de siste 4-5 årene.