Skip to main content

En TTrist historie

·405 words·2 mins

På vei hjem skulle jeg ta 19:15-bussen på linje 8. Bussen kom tidsnok, men sjåføren ville ikke slippe inn noen. «Denne bussen stopper her, for det er sjåførmangel og jeg skal hjem - ta 19:45-bussen,» var alt han ville si. Det ble bare sagt til de som allerede var komme inn på eller satt på bussen, for å få dem til å gå av, ikke til de som stod utenfor å ventet. Oppslag eller plakater kunne jeg ikke se noe sted.

Jeg forsøkte å ringe trafikkopplysningen til TT - et 815-nummer. Men der kom jeg ikke frem. Det var ikke opptatt nummer og det var ikke mangel på svar. De kort og godt besvarte og droppet linja med en gang det ringte, slik at jeg fikk flere null-sekunders samtaler.

Relevant info fikk jeg først når jeg henvendte meg til en annen sjøfør og han kalte opp trafikksentralen (eller hva de heter) over radio: sjåførmangel pga sykdom. «Sånn er det bare, ta neste buss i stedet,» var det ikke helt overvennlige rådet jeg fikk.

Jeg har jo hørt at TT sliter med å få nok sjåfører, og for alt jeg vet trenger dagens episode ikke å ha noe med det knallfine været å gjøre. Likevel sier magefølelsen min at den beryktede trønderske grillsyka kan være medvirkende (dvs at fint grillvær kommer så overraskende at man er nødt til å sykemelde seg i rent sjokk). Jeg hadde etterhvert fått et positivt inntrykk av Team Trafikk, men dagens opplevelse - informasjonsmangel, skuldertrekk, nonchalance - var ikke et skritt i riktig retning.

Så der satt jeg på femmeren kl 19:25, og idet bussen så vidt begynner og rulle kommer det to middelaldrende damer halsende opp langs siden. TT har en beinhard policy på at de ikke tar på passasjerer utenfor stoppestedene, selv ikke ti cm bortenfor der man stoppet, og to fortvilte og anpustne damer gjorde ikke inntrykk på denne sjåføren. Damene begynte å løpe i retning av busstoppet i Prinsens gate, som jo bare er noen få hundre meter unna - sk jønt løpe … det var mer haltende flaksing, for de var både slitne og dårlig til bens. Sjåføren kan umulig ha unngått å se dem.

Jeg vet ikke om de gav opp på de siste femti metrene, eller om de på ny ble frakjørt på målstreken, men de rakk i alle fall ikke den femmeren i Prinsens gate.

Hva er det som går av Team Trafikk?