Skip to main content

Tirsdag 3. august 2004

·253 words·2 mins

Det ser ut til at terroralarmen som gikk så høylytt på USAs vestkyst nettopp var bygget på gammel informasjon. Det er mange som har stilt spørsmålstegn ved om hensikten har vært å sabotere mediefokusen som ellers ville vært på John Kerry i kjølvannet av Demokratenes landsmøte. Det ser ut at man i forrige måned fant diverse materiale, (hvorav noe var åpent tilgjengelig på internett) hos personer tilknyttet al Qaeda i Pakistan. Det meste var gammelt, endog fra før 11. september 2001. Selv om Bush-administrasjonen insisterer på at det var nødvendig å øke beredskapen, vil de ikke si hvorfor. Hysj-hysj lyder det, og det er ikke vanskelig å tenke seg at dette var gjort av politiske grunner.

Olje-prisen har passert 44 USD pr fat. Den ser ut til å øke videre. Saudi-arabia har som siste OPEC-land gitt opp målet om en oljepris på mellom 22 og 28 USD, og mener nå at 35 USD er greitt. Flere og flere snakker om Hubberts peak, som er en teori som geologen M King Hubbert publiserte i 1957, og som sier at ved utvinning av ikke-fornybare ressurser som olje etter markedskreftene, vil produksjonen følge en klokkeformet kurve, der man kan påvirke hvor høy og hvor dratt-ut kurven er, men ikke klokkeformen og ikke integralet av kurven. Estimatene for toppen i verdensproduksjonen av olje varierer fra 2000-2030, med stadig flere som mener 2004 kan være toppåret. Etter Hubberts teori skal toppen etterfølges av en kraftig prisøkning. Vi får se, men jeg tror teorien ikke uten videre kan avvises.