Skip to main content

Overvåkingsskandalen

·397 words·2 mins

«Skandale!» ropes det, men uten at alle fakta har kommet på bordet. Og ja, det er bekymringsfullt, men vi trenger mer data for å si noe konkret. I mangel av konkrete data, la meg spille ut to hypotetiske scenarier for dynamikken i saken: det ene er trivielt, klønete og ufarlig, det andre er stygt, farlig og fundamentalt uakseptabelt.

I det første scenariet har noen funnet ut at Statsministeren og alle departementene trenger sikkert nett - jo sikrere, jo bedre. Hvem har sikrest nett i landet her? Jo, Forsvaret, og FoST styrer det. Så har man koblet hele eller deler av statsadministrasjonen inn på nettet deres. Spoler man så noen år fremover, så er det en eller annen i departementet som ramler inn på en suspekt website. Det kan være med hensikt eller uforvarende. Det kan være for å sjekke noe på en politisk suspekt webside, det kan være en infisert site som egentlig er en harmløs nettside, det kan til og med være en nettside som feilaktig er registrert som skummel(tm). En eller annen undersott i FoST ringer vedkommende opp og gir en fy-melding om nettbruken, og mottakeren spør umiddelbart «Hvordan vet du hvilke websider jeg er innom!?» Dermed er saken igang.

I det andre scenariet har noen med vinkler og stjerner og misforstått, brunflekket fædrelandspatriotisme kommet til at plikt og troskap til Nasjonen står enda litt over ansvaret overfor Regjeringen. Regjeringer kommer og går, og noen har funnet ut at de må passe på at Regjeringene ikke gjør for mye galt. Samtidig føler man et grunnfjell av ansvar og plikt for vår trofaste allierte: USA. Man passer på Regjeringen, og man deler all etterretning med USA. Et lyst hode kommenterte denne saken med: «Follow the money», og da rinner jagerflykjøpet i hu. Hva om Regjeringen rutinemessig avlyttes? Hva om informasjonen gjennomgående deles med USA? Hva om det den informasjonskanalen er blitt benyttet som industrispionasje for å få manøvrert inn JSF? Hva om noen i Regjeringen har snublet over dette? Hva om de nå er forbannet?

Begge scenarier er spekulative, men ikke umulige. Dog kan virkeligheten kan være et helt annet, tredje scenario. Mer informasjon kommer sikkert senere, men ikke hold pusten, for dette er ikke miljøer som liker at deres interne diskusjoner dras frem i offentligheten. Og til syvende og sist er det ikke sikkert at det som publiseres er dekkende for det som har skjedd.