Skip to main content

Brian McWilliams: S*PAM_KiNgS - The Real Storey Behind the High-Rolling Hucksters PUSHING PORN, PILLS and @*#?% Enlargements

·576 words·3 mins

En fascinerende bok om spammere og anti-spammere. Den kan på det sterkeste anbefales, men ikke som en komplett og historisk korrekt fremstilling av spamming de siste fem årene. Den må heller oppfattes som en subjektiv fremstilling av hvordan en utenforstående journalist har opplevd spammere og anti-spammere. Personlig må jeg innrømme at selv ikke anti-spammerne fremstod entydig positivt i boka. Dersom jeg skal sammenfatte den i en setning, så må det være: «De samvittighetsløse spammerne og de kompromisløse anti-spammerne krangler så fillene fyker».

Det slo meg at boka bærer preg av at forfatteren er allvitende, at han vet hva som foregår inne i hodene til de som portretteres. Det er mulig romanforfattere vet slikt, men det gjelder vel neppe for journalister som skriver en historisk beskrivelse av et miljø. Derfor er dette ikke en objektiv, historisk beskrivelse - men en subjektiv gjenfortelling med utfyllende interpolering mellom det som kan dokumenteres. Jeg sitter også med følelsen av at forfatteren har forenklet miljøet endel: dvs at han har skrelt bort «de mange grå» og konsentrert seg om «noen fargerike få». En komplett historisk fremstilling av fem år med spam ville ingen gidde å lese, den ville være helt ufordøyelig. Derfor er forfatteren nødt til å ta noen forenklende grep - det er greitt, sålenge vi som lesere er klar over det.

Etter å ha lest boka gikk jeg til Google og tastet inn noen av navnene. Jeg fant få treff på de sentrale spammerne som er nevnt i boka. Det er sært. Men noe jeg som fant nok av, var spor etter en krangel mellom forfatteren og bokas heltinne med venner. Det ser ut til at forfatteren opprinnelig hadde tenkt å skrive en artikkel, men at materialet var så omfattende eller så interessant at det underveis utviklet seg til en bok. Greitt nok for meg, men flere av de som er portrettert i boka føler seg snytt. De ble intervjuet for en artikkel om spam, og så ender de opp med å bli «hengt ut» i en bok - uten å ha fått lese om seg selv før den ble utgitt.

Det er vanskelig for meg å si noe om hvor virkelighetsnær boka er, men forfatteren har klart å blåse liv i personene som han portretterer. Det er ikke bare en liste med facts, men en bok som beskriver personer som fremstår som troverdige, personer som utvikler seg underveis, personer som har mange og motstridende interesser og synspunkter. Akkurat det gjør boka lettlest og spennende.

Som alle bøker til O»Reilly har også denne en hjemmeside, og det er mulig for alle og enhver å sende inn errata til den, jeg antar at forfatteren filtrerer slik errata, og jeg synes at det er rart at ikke en eneste errata har kommet igjennom og ut på websidene. Boka har tross alt vært ute i over et halvt år, og den har skapt bølger i et miljø som er kjent for å være svært konfronterende. Det ryktes at det kommer en andreutgave av boka, kanskje med korrigeringer og oppfølging av hvordan det gikk med sentrale personer.

Noe av det morsomste med boka var de innsatte sidene med bilder av fremtredende spammer og anti-spammere. Det var ikke nødvendig å se på bildetekstene, det var nok å se på bildene for å identifisere om en person var spammer eller ikke.

De som vil følge med i spamrelaterte nyhter kan finne en hyppig oppdatert portal med pekere til et bredt utvalg av artikler på: http://antispam.foundnews.com/.