Skip to main content

Naundorffist

·215 words·2 mins

En naundorffist er en tilhenger av at Karl Wilhelm Naundorff var den franske tronarvingen fra revolusjonen i 1789, altså sønn av Ludvig XVI, ofte også referert til som Ludvig XVII. Royalister skulle ha smuglet ham ut etter å ha byttet ham med en dobbeltgjenger. Etter dette skulle ha ha vokst opp i anonymitet for sin egen beskyttelse, dels i USA.

Dette var det stor oppstuss om i Frankrike på 1830-tallet og en god stund utover, men den generelle oppfatning var at han var en svindler og opportunist som gjennom ulike knep og «social engineering» klarte å overbevise endel eldre medlemmer av den franske kongefamilien om rettmessigheten i sitt krav. Han var et viktig objekt for samtidens konspirasjonsteoretikere, sammen med rundt tredve andre som også mente de var Ludvig XVII.

Etterfølgerne hans holdt det gående i alle fall frem til 1954 da de tapte en rettsak om kravet sitt, men noen av dem holder forstatt ut. En DNS-test (av mitokondrier) viser at Naundorff ikke var i sønn av Marie-Antoinette, og det var få harde beviser for hans krav, men mange manglende mellomledd. Utfra andre fakta vi har om ham, passer bildet av en småsvindler og bedrager. Han ble i andre sammenhenger tatt eller beskyldt for ildspåsettelse, bombelaging, svindel og pengeforfalskning (og etterkommerne hans har fryktlige Websider!).