Skip to main content
  1. Categories/

posts

2022


Kronogram

·194 words·1 min·0 views
Et kronogram er et interessant ord som beskriver noe som mer eller mindre fullstendig har forsvunnet ut av vår kultur. Kronogram, indskrift, hyppigst paa latin, hvis fremhævede talbogstaver sammenlagt udgjør et aarstal, f.