Skip to main content
  1. Categories/

samfunn

2010


Hvordan lyve med data

·503 words·3 mins
Dette er egentlig ikke et innlegg om klimaendringer, men om misbruk av statistikk og vitenskap. På engelsk kalles teknikken «cherry picking», og den går ut på at man plukker de dataene som best passer ens eget synspunkt, og ignorerer resten.