Skip to main content

Hvordan abonnere på denne bloggen?

·189 words·1 min

Denne bloggen bruker Blosxom som underliggende teknologi. Slik det er satt opp, kan du bruke abonnementer med RSS 2.0. Dersom du vil ha en slikt abonnement for hele bloggen, bruker du:

http://anders.geekhouse.no/blog?flav=rss

Dersom du bare vil ha et abonnement for én enkelt kategori av innlegg på bloggen, kan du oppgi det som /kategori like etter «blog» i foregående URL. Her er noen eksempler på reelle abonnement som bare henter ned én enkelt kategori.

http://anders.geekhouse.no/blog/beer?flav=rss http://anders.geekhouse.no/blog/brygging?flav=rss http://anders.geekhouse.no/blog/hage?flav=rss http://anders.geekhouse.no/blog/nyheter?flav=rss

Dette gir deg fulle innlegg i din RSS-feed. Dersom du vil ha litt mindre kan du bruke flav=rss-none for å kun få overskriftene og ikke noen innlegg, flav=rss-some for å få ca de første tre setningne, og flav=rss-intro for å få en spesielt markert intro-del fra starten av hvert innlegg (i den grad jeg husker å få det med). Bruker du flav=rss-full, får du hele innholdet i innleggene. Her er noen eksempler:

http://anders.geekhouse.no/blog/beer?flav=rss-none http://anders.geekhouse.no/blog/beer?flav=rss-some http://anders.geekhouse.no/blog/beer?flav=rss-intro http://anders.geekhouse.no/blog/beer?flav=rss-full

Du kan selv konstruere flere utfra samme mønster … eller du kan klikke på rett RSS-ikon i matrisen av underblogger og innholdsgrad som du finner under overskriften «RSS-feeds» høyt opp i venstre kolonne på denne bloggen.