Skip to main content

Kronogram

·173 words·1 min

Kronogram,: indskrift, hyppigst paa latin, hvis fremhævede talbogstaver sammenlagt udgjør et aarstal, f.eks. «LVtetIa Mater s»Vos DeVoraVIt», d. e. 1572 (Bartholomæusnattens aar).

  Fremmed-ordbog., Aschehoug

  Chrono·d**i**·stichon: (s. Distichon), ogs. Chrono·gr**a**mma
  el. Chron**o**·stichon, gr., et, Aarstal-Vers, eet
  el. flere Vers (el. andre Ordforbindelser), hvori enkelte
  udhævede Bogstaver (f. Ex. is. I. V. X. L. C. D. M.) betegne et
  vist Aarstal (jvf. Eteostichon); [...]

  Ludvig Meyer: Fremmedordbog

Det latinske utsagnet betyr «Moder Paris fortærte sine [barn]», og det blir LVIMVDVVI når man fjerner de små bokstavene. Ordnet blir det MDLVVVVII, som er 1572. Søtt, ikke sant?

Et annet eksempel er «VersU seXta MaI Vos CoLLoCat aCta tUerI» som er sistelinjen i inskripsjonen på Hubert og Jan van Eycks «Lammets tilbedelse» i Sint Bavo-katedralen i Gent. Dette blir 1432, som er året da denne triptykonet ble ferdig.

Ofte er uthevingen av bokstavene i rødt eller en annen uthevet farge, eller det kan være satt med større eller høyere bokstaver. Forøvrig finnes det flere boker med samlinger av kronogrammer, der James Hilton på 1880-tallet var særlig iherdig.