Skip to main content

Frk Vable på telefonen

·494 words·3 mins

Jeg har snakket med frøken Vable - sekretæren til Onkel Skrue. Neida, jeg fabler ikke, jeg ble oppringt en gang for lenge siden og spurt om jeg var flink til å bygge korthus. Jeg tør sverge på at hun presenterte seg som Frk. Vable.

Bakgrunnen var at i undervisningen i IT-driftsfaget brukte jeg korthusbygging for å illustrere forskjellen mellom «stabil» og «robust». Jeg pleier å si at «stabil» refererer til evnen til å fortsette å forbli i den tilstanden noe er i, dvs at den ikke på egenhånd endrer tilstand. På den andre siden er «robust» evnen til å takle endringer i miljøet uten å tryne, eller evnen til å fortsette å være stabil selv om det kommer ytre påkjenninger.

Språklig er kanskje forskjellen litt tilfeldig, men det illustrerer viktige konsepter som trengs å holdes fra hverandre.

Et velbygd korthus er stabilt når det fortsetter å stå av seg selv, mens det er robust om det i tillegg tåler en viss mengde rugging i bordet. Det samme gjelder for en datamaskin, om den er stabil vil den ikke uprovosert ramle ned helt av seg selv, men man har ingen iboende garanti for at den ikke tryner dersom det kommer endringer i miljøet den lever i. Dersom den i tillegg er robust, vil den også i økende grad kunne takle en rimelig god mengde endringer i omgivelsene uten å tryne.

I en driftssituasjon er stabilitet et mer grunnleggende behov enn robusthet. Det som ikke er stabilt vil heller ikke kunne være robust. Men en løsning som «bare» er stabil gir nok en viss kortsiktig forutsigbarhet, men den gir også lett endringsvegring. Det skaper miljøer der parolen er: ikke rugg i båten, for da ramler sannsynligvis noe viktig sammen. Enhver endring er en rugging i båten, så om dine sysadminer bare har et stabilt, men ikke et robust system, så har du samtidig en bremsekloss for endringstakt. Alternativt kan du ha sysadminer helt uten endringvedring på et ikke-robust system, og da har du trolig et jojo-system med en reaktiv fikse-etterpå-mentalitet.

Derfor er det viktigste å sikre stabilitet, som også er enklere å oppnå siden det er en ferd oppover prosentskalaen mot 100%, sålenge man ikke har noe ytre krav om funksjonelle endringer. Det er mer utfordrende med robusthet, som har et åpent øvre mål siden ethvert system kan bli enda litt mer robust mot store og usannsynlige endringer.

Men tilbake til Frk. Vable. Forlaget som utgir Donald Duck & Co var på jakt etter noen som kunne profileres som ekspert på korthus, trolig i forbindelse med noen aktivitetssider i bladet. Jeg formoder at et google-søk bragte dem til meg og mine undervisningsfoiler om stabilitet og robusthet i korthus, siden de lå på net. Dum som jeg var sa jeg at jeg ikke var ekspert på korthus - sukk. Ellers kunne jo dette blitt litt artig.

I det minste burde jeg ha henvist til en eller annen professor på konstruksjonsteknikk. Det ville jo også faktisk vært relevant.