Skip to main content

Fordypningsemne i drift

·329 words·2 mins

I høst kjøres fordypningsemnet i drift TDT43, der vi skal gå igjennom ITIL v3 - det er ikke det samme som driftsfaget, som går på våren. Det er strengt tatt bare for femteklassinger i datateknikk, og det er bare meg og én student. Vi kommer til å kjøre det som en seminarserie, og dersom det er noen med nysgjerrighet, litt driftserfaring og deltakervilje som ønsker å kaste seg med, så kontakt meg. Da blir vi litt flere og diskusjonen går glattere og vi får flere vinklinger. Vi legger nivået på kurset i henhold til den formelle studenten, men det er sikkert noen rundt om som er på tilsvarende nivå, og som derfor kunne ha glede av å delta.

Vi bruker boka Foundation of IT Service Management Based on ITIL V3, og kommer til å ta ca ett kapittel pr uke, muligens med litt ekstra støttelitteratur som deles ut etter behov. Undervisningsformen er to timer pr uke. Hver dobbelttime starter med en kort presentasjon av kapittelet og deretter diskusjon. Alle som deltar forventes å ha lest kapittelet og på forhånd ha formulert en håndfull innspill til diskusjonen: problemstillinger, uklarheter, synspunkter, erfaringer, mangler, styrker, snubletråder osv.

Første dobbelttime er fredag 5. september kl 13.15-15.00 på Gløshaugen, rom IT-Syd 236. De resterende dobbelttimene blir på en annen ukedag, men tidpunkt er ikke bestemt, og evt deltakere kan komme med innspill. Tema for første dobbelttime er kapittel 1 og 2 i boka.

Dersom du er interessert i å delta, så send meg mail til anders@idi.ntnu.no. Det er fullt mulig å delta uten å ta eksamen - faktisk er det sannsynligvis ikke mulig å ta eksamen for andre enn de som formelt har kurset på timeplanen :-) Det er også fullt mulig å delta på bare noen av seminarene, ja til og med bare ha ambisjoner om det. I det høyst usannsynlige tilfellet at det flommer over med ønsker om å være med, så kommer jeg til å sette et tak på antall deltakelse.