Skip to main content

Å lese skriften på veggen ...

·75 words·1 min

Jeg har en utfordring til felles med Belsassar - men forhåpentligvis ikke fullt så alvorlig. På naborommet har man piffet opp møterommet, blant annet med en liten dekorasjon. Det ser nesten ut som en EAN-kode, men bare nesten. Og dersom du ser nøye på teksten og strekene, så tror jeg det er temmelig tydelig at de to ikke henger sammen.

<img src=«skrift-vegg1.jpg»alt=«Skriften»> <img src=«skrift-vegg2.jpg»alt=«Rommet»>

Så spørsmålet er, hva står her - i strekkoder, mener jeg.