Skip to main content

Valgets kvaler

·244 words·2 mins

Limoncelli og Hogan har - sammen med Strata Chalup som ny medforfatter

  • kommet med ny utgave av «The Practice of System and Network Administration», og dermed har jeg et valg foran neste års TDT4285-fag. Skal jeg bruke den nye boka, eller skal jeg velge en annen bok.

Den nye utgaven har vært annonsert lenge. De siste 2-3 årene har den kontinuerlig lagt omkring seks måneder frem i tid … vanligvis et dårlig tegn. En kjapp blading i den viser at det er noen nye kapitler, og endel tillegg her og der, men generelt sett er det ikke de store fundamentale endringene. Prisen er også stiv, på 536,- men det er likevel billigere enn den forrige utgaven.

Alternativet er å bruke «IT Service Management based on ITIL - an introduction», som er på overkommelige 240 sider og rundt 330,- på Amazon, og full av presise definisjoner og TLA-er. På mange måter er den diametralt motsatt av Limoncelli-boka, for der Limoncelli formidler at det viktige er å gi deg som systemansvarlig en forståelse som du kan tilpasse og bruke i fremtidige situasjoner, så er ITIL-boka tilsynelatende et presist kart for hvordan en driftsenhet bør fungere. På et overordnet nivå er de egentlig ikke så forskjellige i filosofi, men i presentasjon og fremtoning er de ekstremt forskjellige.

Jaja … livet er fullt av valg. Er det noen gamle studenter som leser denne bloggen og kan komme med råd og forslag til hvilken bok som er mest hensiktsmessig?