Skip to main content

De tre hovedproblemene

·357 words·2 mins

Har du vært ute for en IT-driftsavdeling med tekniske problemer? Joda, visst kan systemadministratorer stri med tekniske problemer, men det som virkelig skaper utfordringene er - satt på spissen - noe annet:

  • Skalering. Det kan være lett nok å lage en løsning sålenge den ikke trenger å skaleres opp. Men når en løsning, en installasjon eller et design går fra å være nærmest et proof-of-concept til å være en reell løsning med et bruksvolum som totalt overskygger trivielle testeksempler, først da er det man får se om den skalerer. Husk at selv mange NP-komplette problemer lar seg enkelt løse om de bare er tilstrekkelig små nok. Gjør man ting rett, tester man for skalerbarhet. Gjør man det feil, antar man at skalerbarhet er brikken av puslespillet som faller på plass av seg selv helt på slutten.

  • Endringshåndering. Rett nok kan det synes som om ting slutter å virke helt av seg selv, og tidvis - som en harddiskkrasj - er vel også det den beste forklaringsmodellen. Men oftest er noe endret, gjerne med vilje, men uten at man har hatt tilstrekkelig oversikt over problemer og bieffekter. Kontroll på og styring med endringsprosessene er essensielt dersom endringer skal være en målrettet forflytning i positiv retning, og ikke bare en krysning mellom risikosport og lotto.

  • Personkommunikasjon. Folk snakker sammen, men de snakker også forbi hverandre, misoppfatter hverandre, forvirrer og avsporer hverandre, glemmer hva de avtalte, tolker begreper forskjellig osv. Kommunikasjon er ikke bare tale eller E-post, det er også dokumentasjon - som er kommunikasjon fra ett tidspunkt til en litt uspesifiert mottaker på et senere tidspunkt. Hver gang problemer koker ned til at noen «ikke visste», så har man trolig et kommunikasjonsproblem.

Min høyst udokumenterbare antakelse er at disse tre ikke-tekniske aspektene er forårsakende eller i det minste deltakende eller forsterkende årsaker i nesten alt av hva som tolkes som tekniske problemer.

Driftsstaber, eller i det minste personene som utgjør dem, er ofte flinkere til å takle de rent tekniske problemene enn disse tre aspektene. Utfordringen ligger i å lære dem til å takle også disse sidene. …samt å lære av det når man først har gjort en feil.