Skip to main content

Boycott av Microsoft?

·270 words·2 mins

Da jeg leste siste nummer av «New Ecologist», så fant jeg en referanse til «The Karma Banque» (www.karmabanque.com). Det er en organisasjon som regner ut hvor effektiv boycotter vil være av ulike firma, basert på sårbarhet, omdømme osv. De har også en teknikk der man investerer penger i firmaene på en slik måte at man driver aksjekursen nedover.

Det er interessant å se at på deres liste står Microsoft øverst. De har en KbQ-BVR (Boycott Vulnerability Rating) på 10.28, og det angir hvor mye aksjekursen vil bli påvirket av en boycott. Dette er høyest av alle ca 100 firmaene på lista (der bare 4 andre ligger over 6 i BVR: Bank of New York, Ryanair, Pfizer og Starbucks).

De har også en ill-will-index, som er «very high» for Microsoft, og det er bare Coca Cola, McDonald»s og Exxon Mobil som har tilsvarende rating. Denne indeksen angir hvor stor interesse miljøet rundt Karmabanque har vist for en boycott av dette firmaet.

Dette betyr at Microsoft ligger på topp på begge indeksene som Karmabanque vedlikeholder: det er stor interesse for en boycott og den vil trolig være særdeles effektiv mht aksjekurs.

Merk at dette er ikke en site for datanerder, men en site som vanligvis har alle typer firma som mål for sine aktiviteter. Jeg har ikke dukket ned i tallene og hva de betyr, men jeg ser ikke bort fra at deres BVR er reell, og at en boycott mot Microsoft ville være svært effektiv. Samtidig er det interessant å se at det er en firma som får så lav karma også utenfor typiske anti-Microsoft-kretser.

Forøvrig kan jeg anbefale «The Ecologist»!