Skip to main content

En lørdag som andre

·136 words·1 min

Egentlig har jeg ikke fått gjort noe særlig denne lørdagen heller. Det hjalp ikke akkurat at jeg dro på Solsiden og ble dårlig og måtte dra hjemover og sette meg stille og mørkt en times tid. Jaja, jeg burde ha forutsett det, for det er ikke uvanlig når jeg drar på Solsiden en lørdag og det er kryr av bråkende folk.

Likevel, jeg har fått gjort noe! Jeg fikk gjort ferdig korrekturlesingen av andre kapittel i «Det blaa Bryggerhus» av Wilhelm Krag, samtidig som jeg la ut begge de to første kapitlene. Du finner dem under her. Han har et vidunderlig språk, selv om det er noe gammelmodig. Jeg har et håp om å legge ut alle Wilhelm Krags publiserte tekster, men det er et lengre prosjekt. Nå skal jeg starte på korrekturlesingen av tredje kapittel.