Skip to main content

Mais i Bibelen

·495 words·3 mins

Maiskolbene i Bibelen er egentlig en storm i et vannglass (øhh, hermetikkboks?), men samtidig er det en ypperlig zeitgeist og pekepinn på hvor vi dessverre så altfor raskt er på vei.

Det er en bevegelse i USA som ønsker å fjerne den liberale forutinntattheten i Bibelen. Ja du leste riktig! Selv om jeg så nyheten gjentatte ganger, tok det meg et par uker å innse at det ikke var et oppslag fra The Onion. Det viser seg at de ønsker å eliminere det de mener er feiloversettelser, slik at all innflytelsen på Bibelen fra liberalere og andre kommunister reverseres. Dette kan visstnok best gjøres ved å gå tilbake til King James Version av Bibelen - og det aller besteste er visst å brenne alle de andre versjonene. Hva vi andre skal gjøre vet jeg ikke, men det er vel en eller annen konservativ norsk versjon også. Gudene vet … øhhh, Gud vet, mener jeg.

Så snublet jeg over en kommentar i en opphetet debatt om at en kirke skulle avholde bibelbrenning på «halloween» (vel, jeg tror det ikke helt), der en kommenterte at KJV sugde fordi Jesus der gikk «among the corn», faktisk brukes «corn» 101 ganger i den utgaven. Og dermed var debatten igang.

Forklaringen er selvfølgelig at «corn» eller «korn» på norsk er et ord for … vel korn og frø. Men på US engelsk betyr det i dag mais, med et mellomtrinn der maisen ble kalt «Indian corn». Selv på norsk brukes «korn» som et spesifikt navn på et bestemt kornslag, og da alltid det mest fremtredende i egnen. På US engelsk er idag ordet «grain» en bedre oversettelse av norsk «korn», men ordene er vel av samme avstamning. Jeg mistenker at «grain» kom inn i engelsk med 1600-tallets allestedsnærværende hyperaktive busybodies: nederledere. Som enhver genever-elsker vet, på nederlandsk heter det «graan», der g-en uttales som deres karakteristiske harkelyd.

Så «corn» er et dårlig argument for å underkjenne KJVs oversettelse, spesielt når oversettelsen har så mange andre svakheter. Samtidig er det også et utmerket argument for å underkjenne KJV, siden det viser hvordan selv den beste oversettelse fikseres i tid og løpes fra av språkets utvikling. Den beste oversettelsen til US engelsk er vel «grain», men det blir itj»rett sjø».

Og sånn går dagene. Men det kommer til å bli en ubetalelig underholdningsverdi i kristenfundamentalister som kaster bibler på bålet … sammen med skrifter av paven … som en feiring av den katolske allehelgensdag … som egentlig er en hedensk høsttakkefest. Hvis det i det hele er stemmer dette med bokbålet.

På et visst nivå er de egentlig ganske søte.

Og gamle Kong Jakob den første og fjerde, hva ville den gamle gledesdreperen tenkt? Han hadde nok jublet, for han hadde sine egne små og ytterst personlige korstog mot røyking, hekser og munterhet i sin alminnelighet, utført i stort og ugjennomtrengelig ordgyteri. De som hyller oversettelsen som bærer hans navn bør minnes at han også fikk tilnavnet «the wisest fool in Christendom».