Skip to main content

Har du kompabilitet?

·197 words·1 min

Det er ikke alltid vi nordmenn klarer, gidder eller kan uttale ord rett. Forleden klaget noen over ordet «kompatibilitet», som visstnok skulle være i ferd med å bli til «kompabilitet».

Jeg er generelt skeptisk over påstander om at språket står foran snarlig kollaps, så jeg tok det som en utfordring. La oss se hva Google avslører om utbredelsen:

Treff på Websider «Kompatibilitet» «Kompabilitet»
Norsk språk 1.020.000 7.820
Sider under .no 110.000 6.650
Dansk språk 672.000 6.850
Sider under .dk 61.200 3.690
Svensk språk 1.380.000 19.000
sider under .se 65.500 13.900
Totalt 3.470.000 36.000

Tja, det ser ikke ut som om ordet er helt utrydningstruet ennå. Jeg forstår ikke hvorfor 10-20 ganger så mange sider med «kompatibilitet» når jeg begrenser sidene til hva som gjenkjennes etter språk, enn det som finnes under et spesifikt topp-domenet. Dette er spesielt rart siden tilsvarende forhold er fra 1.2 til 2 for «kompabilitet», fordi det burde bety at forfattere av sider under .com og andre ikke-nasjonale tld-er er langt flinkere til å stave en de under .no, .se og .dk.

Det ser ellers ut til at svenskene ligger foran oss i løypa i språkforvitring, og at det ikke er noen umiddelbar fare.