Skip to main content

Spådommer for 2006

·1336 words·7 mins

Det har blitt et nytt år, og det gir gode muligheter for å dumme seg ut med spådommer. Jeg flesker i alle fall til, så får vi se utover i 2006 hvor galt eller rett jeg fikk. Dette kan bli langt, så jeg håper at rss-feeden kutter det som kommer etter dette.

 • Amerikanernes problemer i Irak fortsetter. Tapstallene for tredje år med okkupasjon blir høyere enn for de to foregående. Motstandsstyrkene blir mer sofistikerte. Jeg tror ikke at USA trekker seg ut, men det kan tenkes at de gjør en del omdisponeringer og manøvre som skal gi inntrykk av at de trekker seg ut - spesielt frem mot kongressvalget til høsten. Dersom de trekker seg ut, kommer det til å bli en blodig borgerkrig.

 • Det blir ingen andre større væpnede aksjoner fra USAs side, selv om bombetokter over Syria og Iran ikke kan utelukkes. Samtidig og medvirkende til dette kommer USA til å få alvorlige problemer med å opprettholde rekrutteringen til sine væpnede styrker. Det kan tenkes at de har lyst til å aksjonere i Latin-Amerika, men jeg tror ikke det blir annet en begrensede aksjoner.

 • Sør-Amerika blir mer og mer støyende for USA, etterhvert som det utover i året velges presidenter som ikke akkurat er USAs førstekandidater, men jeg tror ikke de seg imellom klarer å samarbeide om mer enn utskjelling av USA. Noen av regimeskiftene i Sør-Amerika kommer til å bli spektakulære, selv om de alle er demokratiske og relativt fredlige.

 • Fugleinfluensaen kommer til å fortsette å spre seg. Først og fremst er det fuglene som får unngjelde, og i løpet av året som kommer er det god sjanse for at den også kommer til Norge, og helt sikkert at den kommer til land i våre umiddelbare nærområder. Samtidig kommer det til å være flere «utbrudd» blant mennesker, men det er svært uklart om den vil mutere til å bli tilstrekkelig smittsom mellom mennesker til å bli en epidemi. Dog er sjansen der, og skulle det skje, kommer det til å skape internasjonal panikk dersom epidemien kommer ut av kontroll.

 • Utvalget av øl kommer til å øke i Norge, med fem nye mikrobryggerier, flere av de etablerte kommer med følere på litt mer «mikrobryggeriaktige» øl (Mack har allerede startet). Det kommer også til å komme flere øl på flaske der vi idag kun har dem tilgjengelig på fat. Dessverre kommer også minst ett, sannsynligvis to bryggerier til å gå inn eller gå konkurs.

 • I USA kommer president Bush til å bli sittende ut året, til tross for massevis med uffing og akking fra demokratene. I kongressvalget til høsten kommer demokratene til å ta over kontrollet i begge kamre, men uten at klarer å ta initiativet i politikken. Dog klarer de å streke og bremse og lage nok støy til at Bushadministrasjonen blir svært frustrerte og temperaturen i USAs politiske miljø blir svært høy både før og etter valget. Det er sannsynlig at valgjuks blir et stort men ikke dominerende tema før og etter valget.

 • I Kina kommer man til å fortsette dekoblingen av valuttaen fra US dollar, og i retning av andre valuttaer. Det er uvisst om det vil sparke igang et fall i kursen av USD. Jeg tviler på at det blir dramatiske fall, men tror det er sannsynlig med en jevn nedgang (kanskje med enkelte, mindre, kortvarige men midlertidige dramatiske fall). Ved utgangen av året tror jeg kursen på USD har falt ca 10% målt mot Euro og andre større valuttaer i forholdt til starten av året.

 • Vi kommer til å se nye rekorder ifm vær-fenomener, og jeg tror 2006 kommer til å bli det aller varmeste som er blitt registert. Vi kommer også til å få minst tre alarmerende nyheter om smelting av permafrost eller isbreer rundt polene, men uten at det kan måles direkte konsekvenser av det på klimaet i inneværende år. Generelt kommer klimaet fremdeles til å være noe som de få bryr seg om og de fleste ignorerer eller i det minste ser avventende på.

 • Oljeprisene vil fortsette å stige. Selv om det kan komme midlertidige topper, så vil nok utviklingen som helhet være relativt jevn og ikke ekstrem. Selv om vi neppe komme til å se priser som ligger konsistent over USD 100 pr fat, så kommer sluttprisen til å ligge rundt USD 80-90 pr fat på slutten av året. Også i slutten av 2006 kommer olje stort sett til å være prissatt i USD, men vi kommer i løpet av året til å se de første eksemplene på en diversifisering av valutta som olje handles i.

 • Vi kommer nok til å oppleve terrorangrep igjen, men de vil være spredte og uten stor betydning for annet enn folks mentalitet og følelse av frykt. Det er vanskelige å si hvor man vil slå til, spesielt siden det er vanskelig å se noen terrororganisasjoner som er velorganiserte og planmessige. Derfor vil aksjoner være isolerte og enkeltstående (men kan godt inneholder parallelle angrep på beslektede mål). Hvem som er mest utsatt er vanskelige å si, men la meg tippe Polen, Frankrike, Canada, Australia og selvfølgelig USA og Storbritannia blant vestlige land. Andre aksjoner vil rette seg mot vestlige mål utenfor Vesten. Målene vil trolig være «lette» mål som kommunikasjonsmidler og restauranter/barer.

 • Her hjemme er vi i ferd med å komme i en fase der mykere verdier er viktig, og det vil bli synligere gjennom året, men uten at dette går veldig fort. Det vil gi seg utslag gjennom frivillige og ideelle organisasjoner, miljøfokus, lokalt fokus, alternative til det masseproduserte, den enkeltes rettigheter osv. Men det vil gå sent og endringene vil ikke være lett å se over et tidsrom på bare ett år.

 • Jeg tror vi vil få de første overvåkningskameraene i Trondheim, og da tenker jeg ikke på de som er i bomringer, kjøpesentre, webcams og slikt, men da tenker jeg på overvåkningskamera utendørs på offentlig sted, som er koblet til vaktselskaper eller politiet.

 • Teknologisk kommer 2006 til å bli det året som Linux slår igjennom med viktige prestisjeseire. Det er kanskje feil å karakterisere det som året der Linux slår igjennom, fordi det er en jevn prosess med eksponensiell utvikling. Jeg tror at de første kommunene kommer til å implementere Linux i betydelige deler av forvaltningen sin - organisert av kommunens IT-avdeling i stedet for av ildsjeler «på gølvet». Mac OS/X kommer også til å fortsette veksten, men er og blir et relativt introvert system for de spesielt interesserte. Windows kommer i løpet av året til å få en aura av sidrumpa gammelmodighet - med mindre Vista kommer, hvilket jeg ikke tror.

 • Miljøbevegelsen kommer til å få god fremdrift pga oljeprisene, men kommer også til å bli delt over endel spørsmål, der spesielt vindmølleparker kommer til bli kontroversielle. Et annet kontroversielt og potensielt splittende spørsmål er hvorvidt gass er miljøvennlig eller ikke. På flere områder kommer vi til å få miljømessige innrømmelser som en fraksjon vil erklære som viktige seire, mens en annen fraksjon vil påstå er for lite og for sent.

 • Ideologisk kommer vi ikke til å se noen alvorlige utfordrere til markedsøkonomien og kapitalismen (som er to forskjellige ting), selv om det vil bli avslørt tallrike isolerte eksempler på hvor disse systemene har vært mer til skade enn til gavn. Alterativer vil bli synligere og vil opparbeide mer massefart i løpet av året, men vil selv ved utgangen av året være nisjetanker for spesielt interesserte.

 • Kristendommen - eller i alle fall den mer fundamentalistiske og mørkemannsmessige - er på vei tilbake, men dette er langsiktige trender, der endringene over ett år ikke er så synlige. Det er mest synlig gjennom at vi vil se mindre misjonering og utadvendt aktivitet. Samtidig vil vi se mer pågående alternativer, både humanistiske og alternative religioner til kristendommen. Jeg tror vi vil se at gamle, konservative bastioner i statskirken ryker, og at (den konservative) kristendommen blir utfordret på viktige områder, men jeg tror nok at statskirken selv holder helt frem til 2014.

Jaja, så er det spådd, så gjelder det bare å følge med å se hvor mye som slår til.