Skip to main content

(Kanskje) en nyttig webside

·108 words·1 min

Rent uforvarende snublet jeg over websidene til The Internet Archive WaybackMachine. Det er en site som forsøker å lagre websider fra utlike tidspunkter (sikkert i et inkrementelt format) slik at når du kommer til en webside og lurer på hvordan denne så ut før, så kan du slå opp.

Jeg har sjekket noen av mine egne sider, og det så ut som de var mest aktive i 2003, mens de har vært temmelig lite aktive i 2005. Det kan skyldes at nettet er litt større (men neppe så mye større) eller at de har mindre ressurser (sukk, mest trolig!). Dette var et meget fornuftig tiltak. Hurra for dem!