Skip to main content

Når du er stor så er det omvendt

·163 words·1 min

Alle vi små strømkunder er vant til å betale for den strømmen som vi bruker. Per Kristian Hove påpekte for meg i dag at det er annerledes for de store strømkundene. De betalte primært for avviket fra normalbruken sin. Jeg har aldri tenkt i de baner, men det var en fascinerende innsikt.

Poenget er at for å skape et mest mulig stabilt strømforbruk, kan man gå inn på en storkundeavtale som visstnok gir positiv uttelling dersom man klarer å holde et jevnt strømforbruk. Neida, det er neppe fornuftige å bare brenne av strømmen for å holde forbruket oppe. Men det er visst penger å tjene på å klare å spre forbruket sitt over hele døgnet.

Og det gir jo faktisk mening, for det gir forutsigbarhet og jevnhet for strømprodusentene. Faktisk er det visstnok et market for storkunder (til og med hoteller og slikt) i å balansere strømforbruket

  • slik at f.eks sentralvarmesystemet varmes opp når man har et «underskudd» på forbruk på andre områder.