Skip to main content

DVD-RAM er et oksymoron

·272 words·2 mins

Det er lett å forstå at «CD-ROM» kan ha stått modell for «DVD-RAM», siden RAM og ROM ofte tolkes som motsatte begreper. Men ROM (Read-Only Memory) fokuserer på at minnet kun kan leses, ikke skrives til, mens RAM (Random Access Memory) altså sier noe om hvordan har tilgang til minnet.

De første datamaskinene hadde ulike typer minne. Man hadde magnet- og papirtape (for ikke å snakke om hullkort), som var lagringsmedier der man måtte lese gjennom eller spole over irrelevante data for å finne de rette dataene. For å skille ferittkjerneminne fra disse sekvensielle minnetypene brukte man begrepet RAM.

IBM lanserte sine harddisker under begrepet DASD - Direct Access Storage Device dersom ikke hukommelsen svikter meg. Poenget var at harddisker (og tromler og andre lignende former) gjør det mulig å posisjonenere lese-skrivepunktet direkte til et punkt på mediet - altså uten å måtte først å måtte gå igjennom alle imellomliggende data. Vanligvis må man gjøre søkeposisjoner i hver av mediets dimensjoner: for harddisk er det hodeposisjonering for å finne rett track, rotasjon av platene for å finne rett sektor, og så har man «jukset» i den tredje dimensjonen, ved å ha et lese-skrivehode for hver plate.

I motsetning til dette kommer RAM – Random Access Memory, der poenget er at man har full tilgang til vilkårlig informasjonscelle i minnet, ved fast tilgangstid.

Derfor er CD-ROM et greitt begrep, en Compact Disque som brukes som Read-Only Memory. Men DVD-RAM er en språklig bastard og et oksymoron, fordi en DVD er et platelager som ikke er og ikke kan være RAM. Eller er kanskje en harddisk også RAM, og hva er da en RAM-disk?