Skip to main content
  1. Tags/

engineering

2006


Hvorfor dikene brast i New Orleans

·325 words·2 mins·0 views
En artikkel i Times-Picayune - en avis i New Orleans - forteller om den virkelige grunnen til at dikene brast ved 17th Street-kanalen. Kort fortalt hadde man gjort målinger for å finne ut hvor langt ned i bakken man måtte spunte plater.