Skip to main content
  1. Categories/

fremtiden

2005


Fugleinfluensaen ... igjen

·269 words·2 mins
Jeg skrev i juni om fugleinfluensaen. Den gangen skrev jeg at det var to hvis: (A) at influensaen for fugler måtte spre seg hinsides kontrollerbare former, og (B) at vi måtte få mutasjoner av viruset slik at det kunne smitte fra menneske til menneske.

De leker stol-leken i Ringnes

·547 words·3 mins
Ringnes har «konsolidert» til tre bryggerier i Norge: Ringnes» hovedproduksjon på Gjelleråsen utenfor Oslo, Arendals Bryggeri og E. C. Dahls bryggeri. Siden jeg er født arendalitt men har bodd i Trondheim de siste tyve årene, er det vanskelig for meg å velge mellom dem.

Vil fugleinfluensaen slå til?

·638 words·3 mins
Fugleinfluensaen er ikke død ennå, og blant fugler lever den i «beste velgående» i Østasia: Kina er hardt rammet, Indokina har vært rammet lenge, og Indonesia er også rammet. Fugler er natulig nok svært mobile dyr, og blant disse fuglene er også trekkfugler, så det er lite trolig at man vil klare å begrense disse utbruddene.