Skip to main content

Om Marxist-Lessigism

·144 words·1 min

I en artikkel fra Legal Affairs har Dan Hunter en artikkel om Lawrence Lessig og open source-bevegelsen. Det argumenteres med at kildekode bare er første trinn i en prosess av (ikke-voldlig) revolusjonært omfant, der nyheter, musikk, leksika, litteratur og annet er de logiske og naturlige neste trinnene.

With his dazzling academic record, fiery rhetoric, and prolific writing, however, Lessig has become the most recognizable voice to articulate why it was a bad idea to privatize the open environment of the Internet, and how the expansion of I.P. threatens future innovation. Tonight he»s lending support to a student protest group, one formed by the students threatened when they exposed the electronic voting scandal.

Artikkelen er skrevet for personer som ikke allerede er overbevist, og gir et godt innblikk også i argumentene og ståstedet til de som ser negativt på denne utviklingen. Helt klart en må-leses!